Osobné Svedectvá

To bolo to najdôležitejšie…

Posted on

Ako 32 ročný muž, v druhom manželstve, som sa snažil zachrániť rodi- nu prácou v bani. Myslel som si, že keď bude viac peňazí, zlepšia sa aj vzťahy v rodine. V tejto nebezpečnej práci som sa často zamýšľal nad životom a smrťou, pretože sa tu často stávali úrazy, dokonca aj smrteľné. Vystavený otázke, čo by […]