THE GIDEONS INTERNATIONAL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Spoločnosť kresťanských podnikateľov a odborníkov
Cukrová 4, 811 08 Bratislava; IČO: 30778263; DIČ: 2021900606; Bank: 4000031518/3100; IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518; BIC (SWIFT): LUBASKBX; Mobil: +421 (0)903–757 607; e-mail: office @ gideons . sk; Web: www.gideons.sk
Objednávkový alebo informačný formulár

Tento formulár slúži na jednoduché odosielanie e-mailov priamo k nám. Ak máte nejakú otázku, radi Vám na ňu odpovieme. Takisto sem môžete dávať, v rámci Vašej kompetencie, svoje žiadosti o umiestnenie Nových Zákonov v hoteloch, vo väzniciach, v armáde, v nemocniciach a v školách.

Formulár


* Pre Identifikáciu spam robotov.

Ústredie:
Cukrová 4
SK-811 08 Bratislava
Slovakia
Europe Union

IČO: 30778263
DIČ: 2021900606
Bank: 4000031518 / 3100 (Ľudová banka)
IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Mobil: + 421 (0)903 / 757 607
E-mail: office zavináč gideons · sk
Web: www.gideons.sk