THE GIDEONS INTERNATIONAL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Spoločnosť kresťanských podnikateľov a odborníkov
Cukrová 4, 811 08 Bratislava; IČO: 30778263; DIČ: 2021900606; Bank: 4000031518/3100; IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518; BIC (SWIFT): LUBASKBX; Mobil: +421 (0)903–757 607; e-mail: office @ gideons . sk; Web: www.gideons.sk
História

Samuel E. Hill

John H. Nicholson

Spoločnosť The Gideons International bola založená z podnetu dvoch hotelových hostí - Johnom H. Nicholsonom a Samuelom E. Hillom. Na služobnej ceste v roku 1898 chceli prenocovať v mestečku Boscobel (USA). Keďže príslušný hotel bol preplnený, odporučili im spoločnú dvojposteľovú izbu. Pri pobyte na izbe čítaním Biblie a pri modlitbách zistili, že sú veriaci kresťania. Pritom prežili vnuknutie a presvedčenie, že by mali sprostredkovať aj ostatným hotelovým hosťom čítanie Biblie a že sa postarajú o jej umiestnenie v iných hoteloch. Pri ďalšom spoločnom stretnutí 1. júla 1899 pribudol ďalší spoluúčastník Will J. Knits. Pri spoločnej modlitbe a uvažovaní boli inšpirovaní biblickým príbehom o Gideonovi z knihy Sudcov, kapitoly 6 a 7. Charakterovými vlastnosťami Gideona boli pokora, viera a poslušnosť, čo sa stalo štandardom snaženia založenej spoločnosti. Takto podľa tohto starozákonného muža založili spoločnosť, ktorú pomenovali The Gideons. Plánované rozmiestňovanie Biblii v hotelových izbách USA prvýkrát prijali na konferencii v Luisville v roku 1899. Postupom času sa rozšírili tieto aktivity do viac ako 188 krajín sveta.

V súčasnosti sa tlačia Biblie v 80 jazykoch. Spoločnosť The Gideons International má vyše 250.000 dobrovoľných spolupracovníkov. V súčasnosti sa distribuuje viac ako 63 miliónov Biblií ročne. Doposiaľ bolo na celom svete umiestnených približne 1 miliarda Biblii.

Spoločnosť The Gideons International v Slovenskej republike, bezplatne dostala už 1 milion výtlačkov Biblií - Novej zmluvy, ktoré poskytujeme u nás podľa zásad spoločnosti The Gideons International .


Ústredie:
Cukrová 4
SK-811 08 Bratislava
Slovakia
Europe Union

IČO: 30778263
DIČ: 2021900606
Bank: 4000031518 / 3100 (Ľudová banka)
IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Mobil: + 421 (0)903 / 757 607
E-mail: office zavináč gideons · sk
Web: www.gideons.sk