2019 Medzinárodná konferencia – Convention


Čo je medzinárodná konferencia Convention?

Medzinárodná konferencia je popredným podujatím The Gideons International. Je to výročné valné zhromaždenie členov zo všetkých krajín na celom svete. Každé všeobecné zasadnutie poskytuje účastníkom príležitosť dozvedieť sa o nových iniciatívach a aktualizáciách, počuť svedectvá o životoch, ktoré sú ovplyvnené evanjeliom, tráviť čas na bohoslužbách a rásť vo svojej viere hlbšie. Účastníci môžu tiež objaviť viac o celosvetovej službe prostredníctvom priateľstva s ostatnými členmi z celého sveta.

Môžete sa zúčastniť!

Dúfame, že sa k nám môžete pripojiť osobne v Atlante v Gruzínsku (USA) na Medzinárodnej konferencii v roku 2019  23. – 28. júl. Ak sa však nemôžete osobne zúčastniť, môžete sa ešte pripojiť ku svojim kolegom Gideons a pomocníčkam v modlitbe a vďakyvzdaní aj online. Počas tohto špeciálneho každoročného podujatia budeme živo vysielať mnohé zo stretnutí cez TheConnection vo viac ako 9 jazykoch.

Môžete sa tiež pripojiť k mnohým táborom a krajinám, ktoré posielajú špeciálne dary, ktoré nám pomôžu dosiahnuť cieľ Konventu Faith Fund vo výške 3 200 000 USD. Tento dar môžete zaslať pokladníkovi vašej krajiny s pravidelným prevodom.

Ďakujeme vám za Váš záujem a aktívny prístup. Nech Boh vás požehná!  —————–