THE GIDEONS INTERNATIONAL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Spoločnosť kresťanských podnikateľov a odborníkov
Cukrová 4, 811 08 Bratislava; IČO: 30778263; DIČ: 2021900606; Bank: 4000031518/3100; IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518; BIC (SWIFT): LUBASKBX; Mobil: +421 (0)903–757 607; e-mail: office @ gideons . sk; Web: www.gideons.sk
Možnosť podpory

Zákonnými spôsobmi finančnej podpory pre neziskové organizácie, t.j.:

Prijaté finančné prostriedky sú evidované zákonným spôsobom. Ich ďalšie použitie sa riadi podľa vnútorného predpisu spoločnosti a slúži na krytie prevádzkových nákladov pre tlač Biblií, na distribúcie Biblií a na ďalšie prevádzkové náklady.


Ústredie:
Cukrová 4
SK-811 08 Bratislava
Slovakia
Europe Union

IČO: 30778263
DIČ: 2021900606
Bank: 4000031518 / 3100 (Ľudová banka)
IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Mobil: + 421 (0)903 / 757 607
E-mail: office zavináč gideons · sk
Web: www.gideons.sk