Podpora

Organizáciu môžete podporiť nasledovne:

Zákonnými spôsobmi finančnej podpory pre neziskové organizácie, t.j.:

  • priamym poukázaním finančného príspevku bankovým prevodom:
   Bankové spojenie
   TatraBanka č.ú.:  2941077041 / 1100
   IBAN: SK8811000000002941077041
   BIC (SWIFT): TATRSKBX
 • osobným odovzdaním peňažnej sumy, obdržíte Príjmový pokladničný doklad.

Prijaté finančné prostriedky sú evidované zákonným spôsobom. Ich ďalšie použitie sa riadi podľa vnútorného predpisu spoločnosti a slúži na krytie nákladov na tlač Biblií, na distribúciu Biblií a ďalšie prevádzkové náklady.