THE GIDEONS INTERNATIONAL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Spoločnosť kresťanských podnikateľov a odborníkov
Cukrová 4, 811 08 Bratislava; IČO: 30778263; DIČ: 2021900606; Bank: 4000031518/3100; IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518; BIC (SWIFT): LUBASKBX; Mobil: +421 (0)903–757 607; e-mail: office @ gideons . sk; Web: www.gideons.sk
Spoločnosť v Slovenskej republike

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 116/1985 Zz., spoločnosť The Gideons International na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola povolená rozhodnutím Federálneho ministerstva vnútra dňa 25. februára 1992 pod č. USL-806/L-92. Následne na základe článku 152 Ústavy Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo dňa 28. januára 1993 pod.č.III/2-125/1993 osvedčenie pre činnosť spoločnosti na území Slovenskej republiky pod názvom Spoločnosť The Gideons International v Slovenskej republike.

Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil dňa 25.02.1992 identifikačné číslo organizácie - IČO: 30778263.

Ministerstvo obrany SR dňa 30. septembra 1993 pod č.143/20, vydalo odporúčanie k rozširovaniu Biblie v radoch vojakov z povolania ako aj základnej služby.

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky dňa 03.11.1994 pod č. 2779/94-ŠT vydalo odporučenie k rozširovaniu Biblie vo verejných inštitúciach, vrátane škôl a školských zariadení.

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky vydalo dňa 23.05.1996 pod zn. GR ZVJS-10-32/01-96 súhlas so vstupom do ich objektov.

Adresár kontaktov na kempy:
Peter Komrska, Bratislava 811 08, Cukrová 4 bratislavazavináčgideons·sk
Peter Hančinský, Banská Bystrica 974 01, Horná Strieborná 5 banska.bystricazavináčgideons·sk
František Kaleja, Košice 040 11, Pražská 14 kosicezavináčgideons·sk
Dušan Peter, Levice 934 01, Hurbanova 6 levicezavináčgideons·sk
Ján Marhefka, Michalovce 071 01, Užhorodská 38 michalovcezavináčgideons·sk
Jozef Abrman, Trenčín 911 01, Na záhrade 17 nove.mestozavináčgideons·sk
Vladimír Čistecký, Poprad 058 01, L.Svobodu 2493 popradzavináčgideons·sk
František Kohút, Prešov 080 01, Slovenská 34 presovzavináčgideons·sk
Ján Jančo, Žilina 010 01, Závodská cesta 23 zilinazavináčgideons·sk
Peter Šrankota, Nové Zámky 940 02, Hollého 1 nove.zamkyzavináč·sk

Ústredie:
Cukrová 4
SK-811 08 Bratislava
Slovakia
Europe Union

IČO: 30778263
DIČ: 2021900606
Bank: 4000031518 / 3100 (Ľudová banka)
IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Mobil: + 421 (0)903 / 757 607
E-mail: office zavináč gideons · sk
Web: www.gideons.sk