Kráčaj ako hodný

Pozvanie

Pozývame vás, aby ste sa pripojili k členom Gideons na celom svete ku modlitbe

Medzinarodna modlitebna stranka v Anglictine

Clenovia Gideons International po celom svete možnosť modliť sa vo svojich kempoch, aby poďakovali Bohu za to, čo dosiahol a žiadať o jeho trvalé posilnenie, vedenie a ochranu na nasledujúci rok. Program Medzinárodného dňa modlitieb je k dispozícii na stránke TheConnection (kliknite na banner alebo sa pozrite do Informačného centra v časti Iné informácie služby). Keď sa stretávate s inými členmi, môžete tiež pridať špecifické požiadavky založené na potrebách vašej komunity. ku informáciám o čase a mieste stretnutia k modlitbám vášho kempu kontaktujte svojho kaplnka.

Nová séria oddanosti

Tento rok, pred Medzinárodným dňom modlitieb, dostanú členovia týždennú sériu e-mailových pobožností, ktoré pomôžu pripraviť sa na Medzinárodný deň modlitieb. Tieto témy sa zameriavajú na to, ako nám môžeme snažiť bok po boku pomáhať chodiť ako hodní Pána a poskytovať skvelý spôsob, ako sa duchovne pripraviť na udalosť. 

„…aby ste žili hodní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a rásť v poznaní Boha.“ Kolosanom 1:10 (Eku


Kráčaj ako hodný

„Tak, aby ste chodili spôsobom hodným Pána, plne sa mu páčili: prinášali ovocie v každom dobrom skutku a rástli sa v poznaní Boha;“   Kol 1,10


Členstvo v Gideons International je viac ako len o umiestnení a šírení Božieho Slova. Získanie druhých pre Krista je naším hlavným cieľom – plodom našej dobrej práce. Ako však Pavol hovorí v Kolosanom 1,10, potešenie Boha pretrvá viac ako dobré skutky. Chôdza si zaslúži ovocie prostredníctvom dobrých skutkov a duchovne rastie. Obe sú lepšie dosiahnuté spoločne. Keď sa dnes modlíme, začnime tým, že sa zameriame na to, ako obnoviť naše úsilie a využiť silu kresťanských vzťahov, keď sa spojíme na účely služby.
Medzinárodný deň modlitieb je silným dňom príhovoru a Gideons a modlitebný partnery sa budú modliť za službu The Gideons International v tento špeciálny deň. Keď dávame Bohu vďaka a chválu, zahrňme do toho:

• Ďakujem Bohu za minulé úspechy a hľadať Jeho vedenie pre nadchádzajúci rok.

• Modliť sa za Božie smerovanie na naplánovaných podujatiach vášho tábora.

• Modliť sa za nadchádzajúce voľby a ďalšie dôležité rozhodnutia, ktoré sa majú uskutočniť počas Medzinárodného dohovoru v Atlante v Gruzínsku od 23. do 28. júla 2019.


Kráčať verne stojí za to, čo nesiete

Kráčali ste niekedy odvážne cez kanceláriu, a boli ste si istí svojimi talentami a zručnosťami, a s istotou ste predstavili svoj návrh? Ako dôkladne ste sa pripravovali a ako ste sa cítili pred, počas a po? Pamätáte si jemne kolísanie spiaceho dieťaťa a opatrne kráčate k postieľke? Premýšľate o tom, ako vynášate odpadkový kôš z domu. Ako klepnú vrecia, keď ich bezstarostne pustíte na obrubník alebo do koša bez uvažovania o tom? Ako osobné odpadky vyčnievajú z popolnice pre svet, aby to videl?

Toto sú skôr jednoduché príklady hlbšej pravdy: Hodnota, ktorú kladieme na to, čo nosíme, má priamy vplyv na to, ako s ňou zaobchádzame, ako sa správame sami, a ako riešime interakcie s ostatnými.

Filipanom 1:27, verš, z ktorého čerpáme povzbudenie pre jednu víziu, nás povzbudzuje k tomu, aby sme chodili hodní evanjelia Kristovho. Toto je hlboká téma, ktorá zahŕňa, ako žijeme pred Bohom, ako žijeme našu vieru pred ostatnými a ako zdieľame Dobré správy. Kráčame ako hodní nášho Pána v našom každodennom živote? Kráčame hodne posolstva evanjelia, ktoré nosíme ako členovia Gideons International?

Blízky pohľad na štruktúru a poriadok Filipanov 1:27 ukazuje, na kľúčové koncepty, že v jednom Duchu s jednotnou mysľou a úsilím kráčať bok po boku sú dôkazom spôsobu života hodného evanjelia.

Pavol nás tiež povzbudzuje k tomu, aby sme v „Medzinárodnom dni modlitby“ (Efezanom 4: 1) „chodili spôsobom, ktorý je hodný povolania, ku ktorému ste boli povolaní“. Modlime sa v jednom Duchu s jednou mysľou na odhodlanie, odvahu a vieru, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme boli hodní dobrej zvesti, ktorú prenášame do sveta.

Jeden duch • Jedna myseľ • Jedna vízia

„Nech je váš spôsob života hodný evanjelia Kristovho, takže či už prídem a vidím vás, alebo som neprítomný, počujem o vás, že stojíte pevne v jednom duchu, s jednou mysľou, ktorá sa usiluje bok po boku. viera evanjelia, “– Filipíny 1:27 (ESV)

Dodatočný verš

„Preto vás, väzeň pre Pána, vyzývam, aby ste chodili spôsobom hodným povolania, ku ktorému ste boli povolaní …“ – Efezským 4: 1 (ESV)


Jednomyseľný

Naše mysle sú individuálne ​​krajiny. Žiadni dvaja ľudia, teraz alebo v priebehu histórie, nezažili presne tú istú kombináciu životných skúseností, myšlienok, snov a emócií. V dôsledku toho nikdy nevieme úplne pochopiť perspektívu inej osoby. Toto robí zdieľanie života dôležitým. Tak sa môžeme ľahšie pochopiť a dohodnúť na spolupráci či zjednotiť sa?

Jednotná vízia

Vízia nás vedie späť k základom a základným hodnotám nášho združenia, kde nájdeme naše duchovné ciele Gideons. Máme byť mužmi a ženami Knihy, modlitby, viery, oddelenej cesty, súcitného srdca, ako aj ľuďmi, ktorí svedčia a dávajú. Určite muži a ženy s týmito prioritami môžu spolupracovať s jednou mysľou, keď slúžia Bohu! Ale je toho viac. Všimnite si vo Filipanom 1:27, že Pavol nás povzbudzuje, aby sme boli v jednom duchu a jednej mysle predtým, ako sa zmieňuje o snahe žiť bok po boku. Musíme sa dohodnúť (duch / myseľ) na tom, kam ideme (akcia / snaha), inak budeme ťahať rôznými smermi a nedôjdeme nikam. Byť zjednotený v duchu a mysli prichádza najskôr, a potom nasleduje koordinovaná akcia.

Spojený v láske

Ak budete pokračovať v čítaní listu Filipanom, len niekoľko veršov po tomto verši pre Víziu, Pavol sa zmieňuje o tom, že v jednej mysli znova páruje „s rovnakou láskou“ (Filipanom 2: 2) Čo milujeme, uprednostňujeme, a to, na čom sa môžeme sa všetci zhodnúť, že milujeme? Všetci milujeme Boha a Ježiša Krista. Ako Gideoniti a Pomocníčky v našom združení, všetci milujeme zdieľanie Božie Slovo. Milujeme aj ľudí, s ktorými sa nikdy nestretneme, ktorí sa stretnú s Božím Slovom kvôli nášmu úsiliu.

Všimnite si, že v našej maximálnej snahe o jednotu, na čom sa zhodujeme v láske, je kladený veľmi veľký obraz a základ. Nehovoríme o láske k určitej kultúre, jazyku, športovému tímu, hobby alebo nášmu obľúbenému typu kávy. Akú z toho môžeme vyvodiť pravdu, ktorú možno podať ďalej? Musíme zostať sústredení na „veľký cieľ“ ktorým chceme osláviť nášho Boha čo nejde bez toho, aby sme zanechali menej podstatné detaily ktoré nás rozptyľujú a rozdeľujú.

Zjednotení v modlitbe

Nakoniec, jeden z najsilnejších spôsobov, ako priviesť ducha a myseľ do centra pozornosti a zabezpečiť koordináciu, je modlitba. Modlitba nie je len príležitosťou na to, aby sme sa rozprávali s Bohom, je to aj cesta, ako môže zmeniť naše mysle a srdcia čo nám pomôže pripodobniť sa Jeho Synovi.

Medzinárodný deň modlitby je veľkou príležitosťou, ktorá sa koná každý rok. Pripojte sa k nám 8. júna na Medzinárodný deň modlitieb. Pre viac informácií kontaktujte svojho kaplána.

Jeden duch • Jedna myseľ • Jedna vízia

„Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium.“- Filipanom 1:27 (Eku)

Dodatočný verš

“…dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ! … “- Filipanom 2: 2 (Eku)