THE GIDEONS INTERNATIONAL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Spoločnosť kresťanských podnikateľov a odborníkov
Cukrová 4, 811 08 Bratislava; IČO: 30778263; DIČ: 2021900606; Bank: 4000031518/3100; IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518; BIC (SWIFT): LUBASKBX; Mobil: +421 (0)903–757 607; e-mail: office @ gideons . sk; Web: www.gideons.sk
Prezentácia – základné informácie

Predstavujeme medzinárodnú spoločnosť The Gideons International, ktorá z darov jej členov, priaznivcov a z dobrovoľných darov - zbierok v cirkvách, tlačí Bibliu - Nový zákon. Toto vzácne Božie posolstvo potom bezplatne rozširuje a umiestňuje v hoteloch, vo väzniciach, v armáde, v nemocniciach a v školách.

Spoločnosť The Gideons International patrí medzi neziskové organizácie a jej členovia sú neplatení dobrovoľníci, veriaci kresťania, vďační za vyriešenie svojich životných situácií prijatím duchovnej pomoci z Biblie. Touto službou túžia sprostredkovať ju aj iným hľadajúcim ľuďom. Pritom vychádzajú z biblickej zvesti lásky, ako je napísaná v Novom Zákone v Ev. Jána, 3 kapitola, 16 verš : „tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ s vierou, že „kto hľadá nachádza a kto klope tomu sa otvorí.“ podľa Matúša, 7 kapitola, 7 verš.

The Gideons International nezakladá ani nereprezentuje žiadnu cirkev alebo denomináciu a je budovaná na nadkonfesijnom princípe. Z tohto dôvodu jej členom nemôže byť kňaz, farár, kazateľ, respektíve príslušník kléru. Jej záujmom je sprostredkovať Bibliu v materinskej reči, prekladom z originál.-
nych jazykov, bez vysvetliviek alebo komentárov, s dôrazom na vernosť podľa pôvodného textu.

Členovia spoločnosti sú vekom nad 21 rokov, predovšetkým kresťanskí podnikatelia, obchodníci, živnostníci, vedúci a odborní pracovníci, vedci, roľníci, štátni pracovníci, dôstojníci armády a iných bezpečnostných zložiek a príslušní dôchodcovia.


Ústredie:
Cukrová 4
SK-811 08 Bratislava
Slovakia
Europe Union

IČO: 30778263
DIČ: 2021900606
Bank: 4000031518 / 3100 (Ľudová banka)
IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Mobil: + 421 (0)903 / 757 607
E-mail: office zavináč gideons · sk
Web: www.gideons.sk